Gebelikte Zeka Testleri Gaziantep

  Gebelikte Zeka Testleri Gaziantep

  Gebelikte zeka testleri Gaziantep, gebeliğin belirli haftalarında uygulanan ve bebekte kromozomal sorun olup olmadığını kontrol eden testlerdir. Bu testler NIPT testi, ikili test ve dörtlü test olarak çeşitlendirilebilir. Bu testler sayesinde kromozom anormalliği sonucu ortaya çıkan Down sendromu, trizomi 13 ve trizomi 18 gibi genetik hastalıkların bebekte görülme riski ölçülür.

  Gebelikte yapılan zeka testleri tanı değil, tarama testleridir. Bu sebeple bu testlerin sonucu kromozom anormalliği olma ihtimalini göstermektedir. Genel anlamda bu testler aynı amaca hizmet etse de yapılış zamanı ve nasıl uygulanacağı konusunda bazı farklılıklar bulunur. Gebelikte zeka testleri Gaziantep hakkında detaylı bilgi almak için Op. Dr. Eyyüp Süer Timur ile iletişime geçebilirsiniz.

  Gebelikte Zeka Testleri Nedir ?

  Gebelikte zeka testleri genellikle gebeliğin 10. haftası ile 20. haftası arasında yapılan tarama testleridir. Kromozomal hastalıkların bebekte görülme riskini hesaplayan bu testlerle kesin tanı konulamamaktadır. Gebelikte zeka testleri NIPT testi, ikili test ve dörtlü test olarak farklı çeşitlerde bulunur.

  İkili Test Nedir ?

  Temel olarak iki farklı test uygulanarak bebekte Down Sendromu veya farklı türde kromozomal hastalıkların görülme riskini ölçen bir tarama testidir. İkili test; kan testi ve ultrason gibi işlemler ile uygulandığı için non-invaziv yani girişimsel olmayan bir testtir. Bebek ve anne sağlığı için riskli olmadığından bu tarama testi gebelik sırasında güvenle uygulanabilir. İkili test gebeliğin 11.haftası ile 14.haftası arasında uygulanmaktadır.

  İkili testte :

  • Ultrason ile bebeğin ense kalınlığı, burun kemiği ölçümü ve bebeğin fiziksel değerlendirilmesi;
  • Anneden alınan kanda gebelikle ilişkili plazma protein A (PAPP-A) ve Beta-Hcg değerlerine yönelik inceleme yapılması sağlanır

  Bu değerlendirmeler sonucunda bebeğin ense kalınlığının fazla olması, PAPP-A değerinin düşük, beta-hCG oranının ise yüksek olması ve ultrasonda gelişim ile alakalı başka anormalliklerin bulunması gibi verilere ulaşılırsa bebekte kromozomal hastalık görülme riski fazladır şeklinde sonuç alınır.

  İkili test Down Sendromu varlığı hakkında %85 oranında doğru sonuç vermektedir. Diğer yandan bu testin negatif olması bebekte kromozomal anormallik ya da kalıtsal hastalık olmadığının kanıtı değildir. Eğer test sonucu pozitif çıkarsa tanıya yönelik fetal DNA, amniyosentez gibi ileri testlerin yapılması daha uygundur.

  Dörtlü Test Nedir ?

  Dörtlü test de ikili test gibi kromozomal genetik hastalıklar, Down Sendromu gibi durumların oluşma riskini hesaplar. Bu testte de ultrason ve anneden alınan kan kullanılmaktadır. Dörtlü test genellikle gebeliğin 11 ile 14’üncü haftaları arasında ikili test yaptırmayanlara uyguladığımız bir tarama testidir. Bu test gebeliğin 16. haftasından 20. haftasına kadar yapılabilmektedir. En uygun yapılma zamanı ise gebeliğin 18.haftasıdır.

  Dörtlü test uygulamasında önce ultrason ile bebeğin kafatası ve diğer anatomik ölçümleri yapılır. Sonrasında anneden alınan kan örneğinden gebelik ile alakalı bazı maddelerin değerleri ölçülür. Bu maddeler şu şekilde sıralanabilir :

  • B-hCG
  • Serbest Estriol
  • İnhibin-A
  • AFP

  Bu test sonucunun %80 oranında güvenilirlik payı vardır. Test sonucunda bebekte trizomi 13 (Patau Sendromu), trizomi 18 (Edwards Sendromu) ve trizomi 21 (Down Sendromu) ve nöral tüp defektlerinin (NTD) görülme riski hesaplanmaktadır. Yine ikili testte olduğu gibi bu testte de pozitiflik durumunda tanısal bir test yapılarak sonuç doğrulanmalıdır.

  NIPT Testi Nedir ?

  Non-Invasive Prenatal Test (NIPT) yani girişimsel olmayan gebelik öncesi tarama testi, kromozal anormalliklere yönelik bir tarama testidir. Gebeliğin 10.haftasından itibaren uygulanabilen bu test kan değerlerinin ölçülmesine yöneliktir. Anneden alınan kandan bebeğin DNA örneği (cell free DNA) ayrılarak bu test uygulanır.

  Bu testte anneden alınan kan özel laboratuvarlarda incelemeye gönderilir ve sonuçlar ortalama 7 ile 10 gün sonra çıkar. NIPT testinin doğruluk payı çok yüksek olsa da pozitif sonuç çıktığında invaziv(girişimsel) bir tanı testi ile bu durum doğrulanmalıdır.

  Gebelikte Zeka Testleri Kimlere Yapılmalıdır ?

  İnvaziv olmayan testler çoğu hamileye önerilmekle beraber özellikle riskli gebelik yaşayan hamilelere uygulanmalıdır. Bu hamileler :

  • 35 yaşın üstünde olanlar
  • Ultrason kontrollerinde kromozom anormalliği şüphesi oluşturan bulgular bulunanlar
  • Daha önceki doğumlarda bebeğinde kromozom bozukluğu olanlar
  • Daha önceden düşük ya da tüp bebek geçmişi olanlar şeklinde sıralanabilir.

  Gaziantep Gebelikte Zeka Testleri Fiyatları

  Gebelikte zeka testleri bebekte oluşabilecek kromozomal hastalıkların risklerini ölçen tarama testleridir. Bu testler gelişen teknoloji sayesinde eskiden var olan riskli tanı testlerine alternatif oluşturmuştur. Tarama testleri ikili test, dörtlü test ve NIPT testi olarak sıralanabilir. Bu testlerde anne ve bebeği riske atmayacak kan testi ve ultrason gibi yöntemler uygulanmaktadır. Ayrıca bu testler gebeliğin 10.haftasından 20.haftasına kadar yaptırılabilir.

  İnvaziv olan amniyosentez, kordosentez ve koryon villus biyopsisi testleri az da olsa düşük riski taşımaktadır. Bu testlere bağlı gebelik kaybı riski olması sebebiyle bu testler tarama amaçlı değil, sadece tanı amaçlı olarak kullanılır.

  Fakat NIPT testi (cfDNA), ikili ve dörtlü tarama testleri yüksek oranlarda doğruluk sağlarken anne ve bebeğin sağlık durumunu riske atmaz. Özellikle NIPT testi pozitif ya da negatif sonuçlarında %99’un üzerinde doğruluk oranı vermektedir.

  Testler farklı değerlere bakılması yönünden ve uygulanma zamanı açısından farklılaşır fakat üç testte de kromozom anormalliği riskleri ölçülmektedir. Testlerin doğruluk oranlarının tanı testlerine oldukça yakın olması ve riskin az olması gibi sebeplerden ötürü bu testler tercih edilmektedir. Gaziantep gebelikte zeka testleri fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için Op. Dr. Eyyüp Süer Timur’dan randevu alabilirsiniz.


  Bize Mesaj Gönderin!