Fetal DNA Testi Gaziantep

  Fetal DNA Testi Gaziantep

  Fetal DNA testi Gaziantep, bebekte kromozom anormalliği olup olmadığını anlamak için yapılan güvenilir bir tarama testidir. Fetal DNA testi pozitif çıktığında bebekte kromozom anormalliği olduğu, negatif çıktığında ise kromozomal bir sorun olmadığı anlaşılır. Riskli gebeliklerde (ileri anne yaşı, daha önce anomalili bebek doğurma öyüsü gibi), ikili veya dörtlü zeka testlerinde yüksek risk çıkması durumunda, ultrason muayenesinde anomali şüphesi varlığında veya isteğe bağlı olarak fetal DNA testi yaptırılabilir.

  Fetal DNA testi bebek için risk oluşturmayan ve %99 oranının üstünde bilgi verebilen bir yöntemdir. Amniyosentez testinin aksine serbest fetal test için cfDNA örneği bebekten değil anneden alınır. Bu sebeple test bebek için bir tehdit oluşturmaz. Fetal DNA testi Gaziantep hakkında detaylı bilgi almak için Op. Dr. Eyyüp Süer Timur ile iletişime geçebilirsiniz.

  Fetal DNA Testi Nedir ?

  Annenin kolundan alınan kan sayesinde bebeğin cfDNA örneğine kromozom testi yapılması fetal DNA testi olarak adlandırılır. Fetal DNA testi bebekte herhangi bir kromozom anormalliği olup olmadığı yönünde yapılan bir tarama testidir. Tanısal test olmamasına rağmen %99’un üstünde doğruluk oranı olduğu için diğer risk oluşturan tanısal testlere göre daha çok tercih edilmektedir.

  Bebekte kromozom anormalliği olması durumunda Fetal DNA test sonucu pozitif yani yüksek riskli olarak sonuçlanır. Pozitif ve yüksek riskli test sonuçlarının amniyosentez veya kordosentez gibi diğer testler ile doğrulanması gerekebilir. Bu testte kan örneği anneden alındığı için bebek açısından hiçbir risk oluşturmamaktadır. Diğer yandan kromozom anormalliğine yönelik tanısal testler olan amniyosentez ve kordosentez gibi yöntemler ise bebekten örnek alındığı için riskli yöntemlerdir.

  Fetal DNA Testi Nasıl Yapılır ?

  Fetal DNA testinde anneden kan örneği alınarak bu örneğin içerisinden bebeğin cfDNA (cell free DNA) örneği ayrıştırılır. Bu örnek üzerinden kromozom sorunlarına yönelik inceleme testleri yapılır. İnceleme testlerinde trizomi 13 (Patau sendromu), trizomi 18 (Edwards sendromu), trizomi 21 (Down sendromu) ve diğer genetik hastalıklara yönelik değerlendirme yapılmaktadır.

  Sonuç pozitif yani yüksek riskli çıkarsa kesin tanı için CVS, amniyosentez veya kordosentez testi yapılabilir. Down Sendromu haricinde diğer kromozom kaynaklı sorunlar oldukça nadir görülmektedir. Fakat trizomi 13 veya 18 görüldüğü takdirde detaylı ultrason, ardından CVS ve amniyosentez testleri yapılmaktadır.

  Fetal DNA Testi Neden Yapılır ?

  Fetal DNA testi genel tarama testleri arasında yer almamaktadır. Bu sebeple test daha çok riskli bir durum olduğunda yapılır. Fetal DNA testi genellikle ailenin kromozomal sorun olup olmadığını öğrenmek amacıyla yaptırdığı bir testtir. Kromozomal sorunlar tedavi edilmediği için test pozitif çıkarsa aile ya bebeğin alınmasına karar verecek ya da kromozom sorunu olan bebeği dünyaya getirecektir. Sonuç olarak fetal DNA testi isteğe bağlı olarak yüksek ve orta riskli gebeliklerde uygulanan bir tarama testidir. Bu test pozitif çıktığında başka bir tanısal test ile kesin tanı konulabilir.

  Fetal DNA Testi Ne Zaman Yapılır ?

  Fetal DNA testinin daha başarılı bir sonuç vermesi için anne kanında bebeğin cfDNA örneğinin belirli bir miktarda bulunması gerekir. Bu yüzden fetal DNA testi gebeliğin 10.haftasından sonra gebeliğin herhangi bir döneminde yapılabilir. Gebeliğin 10. haftası ile 14.haftası arası genellikle gebelikte dört boyutlu ultrason gibi detaylı tarama testlerinin yapıldığı dönemdir. Bu dönem yapılan testlerde riskli bir durum söz konusu olursa fetal DNA testi yapılabilir.

  Fetal DNA testinin başarısı farklı sorunlardan etkilenebilir. Annede obezite problemi olması, tüp bebek ya da çoğul gebelik olması gibi durumlar nadiren testin başarısız olması yani sonuç yok şeklinde raporlanmasına sebep olabilir. Bu durumda test tekrarlanabilir.

  Fetal DNA Testi Sonucunda Neler Yapılır ?

  Fetal DNA test sonucu ortalama bir hafta ile on gün arasında çıkmaktadır. Fetal DNA testi kromozom anormalliği olup olmadığına dair yüksek riskli veya düşük riskli olmak üzere iki farklı sonuç vermektedir. Düşük risk on binde bir oranına denk gelir ve negatif test sonucudur. Negatif test sonuçlarının %99’u doğum sonrasında onaylanmıştır. Diğer yandan pozitif sonuçlu testlerin doğruluğu %60 ile %97 arasında değişim göstermektedir. Fetal DNA testinin pozitif çıktığı durumda hem testin tarama testi olması hem de doğruluk oranının değişiklik göstermesi sebebiyle tanısal testler ile sonuç kesinleştirilebilir.

  Fetal DNA testi sonucu pozitif çıkar ve ebeveynler gebeliği sonlandırmaya karar verirse tanı testi olan amniyosentez veya CVS (koryon villus örneklemesi) uygulanmalıdır.

  Fetal DNA Testi Başarısız Sonuçlanırsa Ne Olur ?

  Numune yetersizliği, ikiz ve üçüz gebeliklerde bir bebeğin ölmesi, annede kanser olması, teknik sorunlar gibi nedenlerle test başarısız olabilir. Başarısız testler “sonuç yok” ibaresi olduğu veya test sonucunun doğum sonrasında yanlış olduğu durumlardır. Sonuç olmayan durumda test tekrar yapılabilir veya farklı bir tanı testi CVS ya da amniyosentez uygulamaları kullanılabilir.

  Gebelikte test sonucu pozitif olmasına rağmen kromozom bozukluğu olmayan bebek doğabilir veya tam tersi olarak test negatif olmasına rağmen kromozom bozukluğu olan bebek dünyaya gelebilir. Bunlar da başarısız test sonuçlarıdır ancak bu durumlarla çok nadir karşılaşılmaktadır.

  Gaziantep Fetal DNA Test Fiyatları

  Fetal DNA testi gebeliğin 10.haftasından sonra uygulanabilen bebekte kromozom bozukluğu olup olmadığına dair yapılan bir tarama testidir. Bu testte anneden alınan kan kullanıldığı için bebeğe yönelik herhangi bir risk oluşturmaz. Özellikle riskli gebeliklerde veya gebelik takibinde sorun görülmesi durumunda bu test yapılabilir. Fetal DNA testi risk oranı üzerine sonuç vermektedir ve kesin tanı için yeterli değildir. Diğer yandan doğruluk payı oldukça yüksek olan bir test türüdür. Gaziantep fetal DNA testi fiyatları hakkında bilgi almak ve randevu oluşturmak için Op. Dr. Eyyüp Süer Timur ile görüşebilirsiniz.


  Bize Mesaj Gönderin!